Banner_top
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างหลักสูตร          
         เมื่อวันที่ 17 มิถุยายน 2553 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร โดย
นายอาคม ศกุนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2กำแพงเพชร ได้มีโอกาส
ต้อนรับนายไพศาล หิรัญสาลี อธิบดีอัยการเขต 6 , นายคมกริช ดุลยพิทักษ์ อัยการจังหวัด(สคช.)กำแพงเพชร์ และนายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอลานกระบือ เนื่องในการจัดอบรม โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย แก่นักเรียนและ บุคลากร ทางการศึกษา ในโรงเรียนห่างไกลและอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ ของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย เขต 6 โดยดำเนินการร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิประชาชน กำแพงเพชร ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2กำแพงเพชร เมื่อ 17 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา
โดยมีหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมต้อนรับคณะที่มาเยือนอย่างพร้อมเพียงกันภาพ : ครูวรรณศิริ
Webmaster : ครูพรชัย