Banner_top
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
โครงสร้างการบริหารงาน  
โครงสร้างหลักสูตร                
           โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำพงเพชร โดย ผอ.อาคม ศกุนรักษ์ และคณะครู ร่วมทำพิธีถวายพระพรในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถกับคณะครู ข้าราชการ ประชาชน ในเขตอำเภอลานกระบือโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน นายอำเภอ รณชัย จิตรวิเศษ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนลานกระบือวิทยา

รายงาน : ครูวาสนา
Webmaster : ครูพรชัย
     
 
     
ภาษาไทย            
คณิตศาสตร      
   
วิทยาศาสตร์          
สังคมศาสนาและวัฒนธรรม          
สุขศึกษาและพลศึกษา    
ศิลปะ          
การงานอาชีพและเทคโนโลยี          
ภาษาต่างประเทศ          
   
สภาพแวดล้อมโรงเรียน
ห้องทรงงาน
ห้องเกียรติยศ