Banner_top
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
โครงสร้างการบริหารงาน  
โครงสร้างหลักสูตร                
            เมื่อวันที่1 ส.ค..2552 ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายวันชัย สุทิน และคณะ ได้ออกพื้นที่เียี่ยมราษฎร ตามโครงการ ถามสุขทุกตำบล ในการนี้ได้ใช้สถานที่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2 กำแพงเพชรเป็นสถานที่พบปะประชาชนตำบลประชาสุขสันต์ โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ นายอำเภอลานกระบือ พร้อมด้วย นายอาคม ศกุนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2กำแพงเพชร และ คณะครู นักเรียน ประชาชน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น      ในโอกาศนี้ท่านผู่ว่าราชการจังหวัดได้เยี่ยมชมโรงเรียนและชื่นชมถีง การพัฒนาโรงเรียนพร้อมให้แนวทางการช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียน นอกจากนี้เหล่ากาชาดกำแพงเพชรได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2กำแพงเพชรเข้า รับในครั้งนี้ด้วย
รายงาน : ครูวรรณศิริ
Webmaster : ครูพรชัย
     
 
     
ภาษาไทย            
คณิตศาสตร      
   
วิทยาศาสตร์          
สังคมศาสนาและวัฒนธรรม          
สุขศึกษาและพลศึกษา    
ศิลปะ          
การงานอาชีพและเทคโนโลยี          
ภาษาต่างประเทศ          
   
สภาพแวดล้อมโรงเรียน
ห้องทรงงาน
ห้องเกียรติยศ