Banner_top
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างหลักสูตร          
   

      “พิธีเปิดห้องสมุดกฎหมายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
       เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร ได้มี โอกาสต้อนรับนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์  อัยการสูงสุด  นายไพศาล หิรัญสาลี อธิบดีอัยการภาค ๖ นายวันชัย  สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 
พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรสำนักอัยการจังหวัดกำแพงเพชร และแขกผู้มีเกียรติมาร่วม พิธีเปิดห้องสมุดกฎหมายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร

บทความ : นายวรุฒ คงเพชรดี ชั้น ม6/1
ภาพถ่าย : นางสาวทิพย์วรรณ์ แก่นวงษ์ ชั้น ม.6/1

Webmaster : นายวรุฒ คงเพชรดี  ชั้น ม.6/1 Admin : ครูปวริศา เรืองชัยศิวเวท